HS Sanskrit Suggestion 2022 | উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ সাজেশন 2022

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত সাজেশন 2022 HS (WBCHSE) HS Sanskrit Suggestion 2022 (Modified Syllabus Under COVID-19 for Higher Secondary Examination 2022 ) দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর (Modified Syllabus for Higher Secondary Examination 2022 ) সম্পূর্ণ দেখতে এখানে ক্লিক করুন । Also HS Sanskrit grammar Karak Suggestion 2022 (উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত ব্যাকরণ সাজেশন)available.

Table of Contents

HS Sanskrit Suggestion 2022 / উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ সাজেশন ২০২২

SUGGESTION COMMON: 99%
EXAM NAME: West Bengal Higher Secondary
EXAM DATE: ২৬/০৪/২০২২
BOARDWBCHSE

উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ গদ্যাংশ সাজেশন (HS Sanskrit Prose Suggestion 2022 )

সংস্কৃত যে কোনো একটি) 1 x 5 = 5

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত গদ্যাংশ বনগতা গুহা সাজেশন (HS Sanskrit Banagata Guha Suggestion 2022 )

উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ পদ্যাংশ সাজেশন (HS Sanskrit Poetry Suggestion 2022 )

HS Sanskrit Suggestion 2022

(পদ্যাংশ হতে যে কোনো একটি )

5×1-5

দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ গঙ্গাস্তোত্রম্ সাজেশন (HS Sanskrit Gangastotram Suggestion 2022 )

দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ কর্মযোগঃ সাজেশন (HS Sanskrit Karmayog Suggestion 2022 )

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত কর্মযোগঃ হতে 2022 সালে বড় প্রশ্ন আসবে না ।

উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ নাট্যাংশ সাজেশন (HS Sanskrit Drama Suggestion 2022 )

(যেকোনো একটি) 5×1-5

দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ বাসন্তিকস্বপ্নম সাজেশন (HS Sanskrit Basantikaswapnam Suggestion 2022 )

উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ সাহিত্যের ইতিহাস সাজেশন

(যে-কোনো একটি) 5×1-5

বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সাজেশন

ধ্রুপদি সাহিত্য সাজেশন

উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ ভাবসম্প্রসারণ

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত ভাবসম্প্রসারণ

(যে-কোনো একটি) 5×1-5

গঙ্গাস্তোত্রম্

 • a) “মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ”।
 • b) ত্বমসি গতিমম খলু সংসারে।
 • (c) तव चेन्मातः स्रोतः स्नातः पुनरपि जटरे सोऽपि न जातः। [HS 2019
 • (d) कल्पलतामिव फलदां लोके।

কর্মযোগঃ

 • (a) কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্বরন্।
  • ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।
 • (b)” ন কর্মণামনারম্ভানৈষ্কম‍্যং পুরুষোহশ্নুতে ‘।।
  • नकर्मणामनारम्भान्नैष्कयं पुरुषोहश्रुते। HS17}।
 • (c)স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ” ।
 • (d) श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।
  • स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। (HS 2019
 • (e) न च सन्नसनादेव सिद्धि समधिगच्छति
 • (f)অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম পরমাপ্লোতি পুরষঃ। [HS 2015

বনগতা গুহা

 • a)ततः परं दैवस्यायत्तम्।
 • b)ততোহয়ং দ্রুততরং ক্রামন্নগরং নিবৃত্তঃ HS 2016

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব সাজেশন

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব

( যে-কোনো একটি ) :5×1-5

 • a)ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখো। HS 2016, 2018 উত্তর :- Click Here
 • ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান বিভাজন কীসের ভিত্তিতে করা হয়েছে উদাহরণ-সহ লেখো। উত্তর :- Click Here
 • (b) কেন্তুম ও সতম সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করো। উত্তর :- Click Here
 • অথবা, কেন্তুম্ ও সতম্ সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করো। HS 2015 উত্তর :- Click Here
 • কেন্তুম্ গুচ্ছ এবং ‘সতম্ গুচ্ছ কী? উদাহরণসহ এদের পরিচয় দাও। [HS 2017, 2019] উত্তর :- Click Here
 • ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতে দশটি শাখার নাম ও পরিচয় দাও। HS 2017, 2019 উত্তর :- Click Here
 • (c) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতে সংস্কৃতের স্থান নির্ধারণ করো। IHS 2016] উত্তর :- Click Here
 • (d) ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে যা জান লেখো। HS 2015 উত্তর :- Click Here
 • ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে লেখো। [HS 2018] উত্তর :- Click Here
 • মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার সময়সীমা উল্লেখ করে স্তরটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। উত্তর :- Click Here
 • e) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতীয় আর্য ভাষার পার্থক্য লিখ। উত্তর :- Click Here
 • (f) ভারতে প্রচলিত চারটি ভাষাবংশের নাম লেখো এবং তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। উত্তর :- Click Here

উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ বাংলা হতে সংস্কৃত অনুবাদ

সংস্কৃত অনুবাদ সাজেশন 2022 CLICK HERE

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত অনুবাদ সাজেশন ( HS SANSKRIT Suggestion for Translation 2022 )

উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ ব্যাকরণ সাজেশন (HS Sanskrit grammar karak Suggestion 2022)

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত ব্যাকরণ সাজেশন

কারক

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত কারক বিভক্তি সাজেশন | Uchcho Madhyomik Sanskrit Case Ending Suggestion

2. সমাস

Leave a Comment