HS Sanskrit Suggestion 2022 | উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ সাজেশন 2022

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত সাজেশন 2022 HS (WBCHSE) HS Sanskrit Suggestion 2022 (Modified Syllabus Under COVID-19 for Higher Secondary Examination 2022 ) দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর (Modified Syllabus for Higher Secondary Examination 2022 ) সম্পূর্ণ দেখতে এখানে ক্লিক করুন । Also HS Sanskrit grammar Karak Suggestion 2022 (উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত ব্যাকরণ সাজেশন)available.

HS Sanskrit Suggestion 2022 / উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ সাজেশন ২০২২

Table of Contents

SUGGESTION COMMON: 99%
EXAM NAME: West Bengal Higher Secondary
EXAM DATE: ২৬/০৪/২০২২
BOARDWBCHSE

উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ গদ্যাংশ সাজেশন (HS Sanskrit Prose Suggestion 2022 )

সংস্কৃত যে কোনো একটি) 1 x 5 = 5

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত গদ্যাংশ বনগতা গুহা সাজেশন (HS Sanskrit Banagata Guha Suggestion 2022 )

উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ পদ্যাংশ সাজেশন (HS Sanskrit Poetry Suggestion 2022 )

HS Sanskrit Suggestion 2022

(পদ্যাংশ হতে যে কোনো একটি )

5×1-5

দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ গঙ্গাস্তোত্রম্ সাজেশন (HS Sanskrit Gangastotram Suggestion 2022 )

দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ কর্মযোগঃ সাজেশন (HS Sanskrit Karmayog Suggestion 2022 )

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত কর্মযোগঃ হতে 2022 সালে বড় প্রশ্ন আসবে না ।

উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ নাট্যাংশ সাজেশন (HS Sanskrit Drama Suggestion 2022 )

(যেকোনো একটি) 5×1-5

দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ বাসন্তিকস্বপ্নম সাজেশন (HS Sanskrit Basantikaswapnam Suggestion 2022 )

উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ সাহিত্যের ইতিহাস সাজেশন

(যে-কোনো একটি) 5×1-5

বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সাজেশন

ধ্রুপদি সাহিত্য সাজেশন

উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রশ্ন উত্তর সহ ভাবসম্প্রসারণ

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত ভাবসম্প্রসারণ

(যে-কোনো একটি) 5×1-5

গঙ্গাস্তোত্রম্

 • a) “মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ”।
 • b) ত্বমসি গতিমম খলু সংসারে।
 • (c) तव चेन्मातः स्रोतः स्नातः पुनरपि जटरे सोऽपि न जातः। [HS 2019
 • (d) कल्पलतामिव फलदां लोके।

কর্মযোগঃ

 • (a) কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্বরন্।
  • ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।
 • (b)” ন কর্মণামনারম্ভানৈষ্কম‍্যং পুরুষোহশ্নুতে ‘।।
  • नकर्मणामनारम्भान्नैष्कयं पुरुषोहश्रुते। HS17}।
 • (c)স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ” ।
 • (d) श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।
  • स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। (HS 2019
 • (e) न च सन्नसनादेव सिद्धि समधिगच्छति
 • (f)অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম পরমাপ্লোতি পুরষঃ। [HS 2015

বনগতা গুহা

 • a)ततः परं दैवस्यायत्तम्।
 • b)ততোহয়ং দ্রুততরং ক্রামন্নগরং নিবৃত্তঃ HS 2016

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব সাজেশন

উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব

( যে-কোনো একটি ) :5×1-5

 • a)ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখো। HS 2016, 2018 উত্তর :- Click Here
 • ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান বিভাজন কীসের ভিত্তিতে করা হয়েছে উদাহরণ-সহ লেখো। উত্তর :- Click Here
 • (b) কেন্তুম ও সতম সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করো। উত্তর :- Click Here
 • অথবা, কেন্তুম্ ও সতম্ সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করো। HS 2015 উত্তর :- Click Here
 • কেন্তুম্ গুচ্ছ এবং ‘সতম্ গুচ্ছ কী? উদাহরণসহ এদের পরিচয় দাও। [HS 2017, 2019] উত্তর :- Click Here
 • ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতে দশটি শাখার নাম ও পরিচয় দাও। HS 2017, 2019 উত্তর :- Click Here
 • (c) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতে সংস্কৃতের স্থান নির্ধারণ করো। IHS 2016] উত্তর :- Click Here
 • (d) ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে যা জান লেখো। HS 2015 উত্তর :- Click Here
 • ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে লেখো। [HS 2018] উত্তর :- Click Here
 • মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার সময়সীমা উল্লেখ করে স্তরটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। উত্তর :- Click Here
 • e) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতীয় আর্য ভাষার পার্থক্য লিখ। উত্তর :- Click Here
 • (f) ভারতে প্রচলিত চারটি ভাষাবংশের নাম লেখো এবং তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। উত্তর :- Click Here

একাদশ শ্রেণী সংস্কৃত

দ্বাদশ শ্রেণী সংস্কৃত

গদ্যাংশগদ্যাংশ
👉 ব্রাহ্মণচৌরপিশাচকথা👉 আর্যাবর্তবর্ণনম্
👉 দশকুমারচরিতম্👉 বনগতাগুহা
পদ্যাংশপদ্যাংশ
👉 দশাবতারস্তোত্রম্👉 গঙ্গাস্তোত্রম্ 
👉 মেঘদূতম্👉 কর্মযোগ
নাট্যাংশনাট্যাংশ
👉 ভারতবিবেকম্ 👉 বাসন্তিকস্বপ্নম্
একাদশ শ্রেণীদ্বাদশ শ্রেণী
Class XI SyllabusHS Syllabus
Class XI Question 2015HS Question 2015
Class XI Question 2016HS Question 2016
Class XI Question 2017HS Question 2017
Class XI Question 2018HS Question 2018
Class XI Question 2019HS Question 2019
2020 (NO EXAM)2020 (NO EXAM)
2021 (NO EXAM)2021 (NO EXAM)
Class XI Question 2022HS Question 2022
একাদশ শ্রেণী সাজেশনদ্বাদশ শ্রেণী সাজেশন
একাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত সাজেশন 2023HS Sanskrit Suggestion 2023
MCQ সাজেশনদ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত প্রকল্প
ছোটো প্রশ্ন উত্তর সাজেশনবাংলা থেকে সংস্কৃত অনুবাদ সাজেশন
বোধ পরীক্ষণ সাজেশনসংস্কৃত প্রবন্ধ রচনা সাজেশন
ব্যাকরণ সাজেশনব্যাকরণ সাজেশন
Comments