(MCQ TEST) সংস্কৃত শব্দ রূপ পরীক্ষা প্রস্তুতি (HS/SSC)

(MCQ TEST) শব্দ রূপ পরীক্ষা প্রস্তুতি (HS/SSC)

সংস্কৃত শব্দ রূপ হতে (MCQ TEST-HS/SSC ) দেওয়া হল। অ কারান্ত হতে ঊ কারান্ত শব্দগুলি হতে সংস্কৃত শব্দ রূপ দেওয়া হয়েছে । মোট সময় 10 মিনিট। সংস্কৃত শব্দ রূপ (MCQ TEST) মোট প্রশ্ন – 10 …

Read more

(MCQ Test) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস | Sanskrit Sahityer Itihas Quiz Test-01

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস MCQ Test

History of Sanskrit Literature MCQ TEST (FOR H.S) , সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

[MCQ Test] সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য | Sanskrit Kavya sahitya mcq test

কাব্য সাহিত্য MCQ Test

সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য এমসিকিউ টেস্ট সম্পূর্ণ করা হল । Sanskrit Kavya sahitya mcq test for slst, wbssc sanskrit. কাব্য সাহিত্য MCQ Test

[MCQ Test] পুরাণ – Puran Online MCQ test for WBSSC-SLST/NET

পুরাণ mcq test. Puran Online MCQ test for WBSSC-SLST/NET. পুরাণ – Puran MCQ test আরো পড়ুন – পুরাণ সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও তাৎপর্য সংক্ষেপে বর্ণনা

[MCQ Test] বেদ ও বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস

বেদ MCQ Test

Sanskrit MCQ Test ved for SSC exam. বেদ ও বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস এর সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি তুলে ধরা হয়েছে। বেদ ও বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস वैदिक साहित्य – MCQ NOTES

(MCQ Test) মহাভারত-সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস এর গুরুত্বপূর্ণ টপিক মহাভারত হতে 2 টি MCQ SET নিচে দেওয়া হল। এই প্রশ্নগুলি স্কুল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে । (WBSSC SANSKRIT MAHABHARAT MCQ TEST) মহাভারত-MCQ TEST সংস্কৃত সাহিত্যের …

Read more

वैदिक साहित्य – MCQ NOTES

वैदिक साहित्य MCQ NOTES 1.एच् स्वराणां भेदा:भवतन्ति ।(क) षट्(ख) द्वादश (ग) अष्टादश(घ) त्रिंशत 2.संस्कृते यम वर्णा:मन्यन्ते ?(क) त्रय:(ख) चत्वार: (ग) अष्ट(घ) द्वौ 3.ल्यूट् इत्यस्मिन् प्रत्यये ल् वर्णस्य इत्संज्ञा केन सूत्रेण भवति ?(क) हलन्त्यम्(ख) चुटू(ग) लश्क्वतद्धिते …

Read more