মেঘদূতম্

একাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত মেঘদূতম্ পদ্যাংশ হতে দেবনাগরী হরফে শ্লোকগুলি দেওয়া হল। এছাড়া মেঘদূতম্ পদ্যাংশ হতে শ্লোকগুলির বাংলা রূপ দেওয়া হল ।

গদ্যাংশপদ্যাংশ
ব্রাহ্মণচৌরপিশাচকথাদশাবতারস্তোত্রম্
দশকুমারচরিতম্মেঘদূতম্
নাট্যাংশ
ভারতবিবেকম্ 

মেঘদূতম্ পদ্যাংশ-একাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত

(অনুবাদ) একাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত – মেঘদূত

मेघदूतम् संस्कृत पाढ्यांश श्लोक -1

कश्चित् कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमत्तः

शापेनास्तंग मितमहिमा बर्षभोग्येण भर्तुः ।

यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु

स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु ॥ १ ॥

বাংলা লিপিতে

কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ

শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।

যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু

স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু ॥

বাংলা অনুবাদ

কোনো এক যক্ষ নিজের কর্তব্যে অবহেলা করায় তার প্রভু তাকে এক বছর ধরে স্ত্রীর বিচ্ছেদ বেদনা ভোগ করার অভিশাপ দেন। অভিশাপের কারণে যক্ষের সমস্ত মহিমা নষ্ট হওয়ায় সে জনকরাজার কন্যা সীতার স্নানে পবিত্র জলাশয় এবং ছায়াসুশীতল গাছপালায় ভরা রামগিরি পর্বতের আশ্রমগুলিতে বাস করছিল।


मेघदूतम् संस्कृत पाढ्यांश श्लोक -2

तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबलाविप्रयुक्तः स कामी

नीत्वा मासान् कनकवलयभंशरिक्तप्रकोष्ठः ।

आषादस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसा

वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श ॥२॥

বাংলা লিপিতে

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবল্যাবিপ্রযুক্তঃ স কামী

নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।

আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং

বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদৰ্শ॥

বাংলা অনুবাদ

সেই পর্বতে প্রিয়তমার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কয়েক মাস কাটানোয় কামার্ত যক্ষ চিন্তায় চিন্তায় রোগা হয়ে গেলে তার হাতের সোনার বালা খসে পড়ল। অবশেষে আষাঢ়ের প্রথম দিনে পর্বতের শীর্ষে দাঁত দিয়ে মাটি খোঁড়ার খেলায় মত্ত হাতির মতো মেঘ দেখতে পেল সে।


मेघदूतम् संस्कृत पाढ्यांश श्लोक -3

तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतो

हन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ ।

मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्तिचेतः

कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे ॥३॥

বাংলা লিপিতে

তস্য স্বিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতোঃ

অন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধৌ।

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোংপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ

কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনদূরসংস্থে ॥

বাংলা অনুবাদ

কুবেরের অনুচর যক্ষ দুঃখের অশ্রুকে ভিতরেই চেপে রেখে সেই বাসনা উদ্দীপক মেঘের সম্মুখে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবতে লাগল। মেঘ দেখলে সুখী ব্যক্তিরই চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আর যার কণ্ঠালিঙ্গনে আগ্রহী প্রিয়া দূরে রয়েছে, তার কথা কী বলার থাকতে পারে?


मेघदूतम् संस्कृत पाढ्यांश श्लोक -4

प्रत्यासन्ने नभसि दयिताजीवितालम्वनार्थी

जीमूतेन स्वकुशलमय हारयिष्यन् प्रवृत्तिम् ।

स प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घ्याय

तस्मै प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार ॥४॥

বাংলা লিপিতে

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী

জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।

স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতাৰ্য্যায় তস্মৈ

প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥

বাংলা অনুবাদ

শ্রাবণ মাস আসন্ন হলে যক্ষ তার প্রিয়ার প্রাণ রক্ষা করবার জন্য মেঘকে দিয়ে নিজের কুশল সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক হয়ে সদ্য ফোটা কুড়চিফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে মেঘকে অভ্যর্থনা করে প্রসন্নচিত্তে আনন্দে-ভরা বাক্যে স্বাগত জানাল।


मेघदूतम् संस्कृत पाढ्यांश श्लोक -5

धूमज्योतिः सलिलमरुतां संनिपातः क्व मेघः

संदेशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः ।

इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे

कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥५॥

বাংলা লিপিতে

ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সংনিপাতঃ ক্ব মেঘঃ

সংদেশার্থাঃ রু পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।

ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে

কামার্তা হি প্ৰকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥

বাংলা অনুবাদ

ধূম, তাপ, জল ও বাতাস – এদের মিলনে উৎপন্ন মেঘই বা কোথায় আর সমর্থ ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণিদের দ্বারা পাঠানোর যোগ্য সংবাদই বা কোথায়? অত্যন্ত আগ্রহের কারণে যক্ষ এইসব কথা না ভেবেই সেই মেঘের কাছে প্রার্থনা করল। কারণ, কামার্ত ব্যক্তিরা চেতন-অচেতন পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে না।


मेघदूतम् संस्कृत पाढ्यांश श्लोक -6

जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां

जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः ।

तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद्दूरबन्धुर्गतोऽहं

याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥६॥

বাংলা লিপিতে

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং

জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।

তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদূহরবন্ধুর্গতোহহং

যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লন্ধকামা ॥

বাংলা অনুবাদ

হে মেঘ, আমি জানি, তুমি ভুবনবিদিত পুষ্কর এবং আবর্তক মেঘের বংশজাত, তুমি ইন্দ্রের প্রধান পুরুষ – তোমার ইচ্ছানুযায়ী তুমি রূপ ধারণ করতে পার। বিধাতার ইচ্ছায় আমার বন্ধুঅর্থাৎ প্রিয়া আজ আমার কাছ থেকে দূরে রয়েছে, তাই তোমার কাছে আমি প্রার্থী। গুণবান ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা যদি ব্যর্থ হয় তাও ভালো, কিন্তু অধমদের কাছে প্রার্থনা সফল হলেও তা বরণীয় নয়।


मेघदूतम् संस्कृत पाढ्यांश श्लोक -7

संतप्तानां त्वमसि शरणं तत् पयोद प्रियायाः

संदेशं मे हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य ।

गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां

वाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या ॥७॥

বাংলা লিপিতে

সংতপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ

সংদেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।

গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং

বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্মা ॥

বাংলা অনুবাদ

হে মেঘ, শোকে আচ্ছন্ন প্রাণীদের তুমিই আশ্রয়। কুবেরের ক্রোধে আমি প্রেয়সীর থেকে বিচ্ছিন্ন। আমার সংবাদ তুমি প্রিয়ার কাছে বহন করে নিয়ে যাও, যেখানে বাইরের বাগানে থাকা শিবের ললাটচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় কুবেরের অট্টালিকাগুলি উদ্ভাসিত হয়, সেই যক্ষপতির আবাসভূমি অলকায় তোমাকে যেতে হবে।


मेघदूतम् संस्कृत पाढ्यांश श्लोक -8

त्वामारुदं पवनपदवीमुद्गृहीतालकान्ताः

प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्चसत्यः ।

कः संनद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां

न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः ॥ ८॥

বাংলা লিপিতে

সংতপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ

সংদেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।

গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং

বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্মা ॥

বাংলা অনুবাদ

হে মেঘ, শোকে আচ্ছন্ন প্রাণীদের তুমিই আশ্রয়। কুবেরের ক্রোধে আমি প্রেয়সীর থেকে বিচ্ছিন্ন। আমার সংবাদ তুমি প্রিয়ার কাছে বহন করে নিয়ে যাও, যেখানে বাইরের বাগানে থাকা শিবের ললাটচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় কুবেরের অট্টালিকাগুলি উদ্ভাসিত হয়, সেই যক্ষপতির আবাসভূমি অলকায় তোমাকে যেতে হবে।

मेघदूतम् संस्कृत पाढ्यांश श्लोक -9

मन्दं मन्दं नुदति पवनश्वानुकूलो यथा

त्वां वामश्वायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः ।

गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमालाः

सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥९॥

বাংলা লিপিতে

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকুলো যথা ত্বাং

বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।

গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ানূনমাবদ্ধমালাঃ

সেবিষ্যতে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥

বাংলা অনুবাদ

অনুকূল বায়ু তোমাকে ধীরে ধীরে যেমন ঠেলা দিচ্ছে। তেমনি তোমার বাঁদিকে এই সগর্ব চাতক মধুর স্বরে ডাকছে। বলাকাবধূরা আকাশে মালার মতো আবদ্ধ হয়ে মিলনের আনন্দ অনুভব করতে করতে সুন্দরদর্শন তোমাকে অবশ্যই সেবা করবে।


मेघदूतम् संस्कृत पाढ्यांश श्लोक -10

तां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नीम्

अव्यापन्नामविहतगतिर्दृक्ष्यसि भातृजायाम्।

आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां

सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥१०॥

বাংলা লিপিতে

তাং চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নীম্

অব্যাপন্নামবিহতগতিদ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।

আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং

সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥

বাংলা অনুবাদ

তুমি অবাধ গতিতে এগিয়ে গিয়ে আমার পতিব্রতা পত্নীকে দিন গুণতে ব্যস্ত অবস্থায় দেখতে পাবে। ভাইয়ের বউ মনে করে তুমি অবশ্যই তাকে দেখবে। সে জীবিতা। বৃন্ত যেমন পুষ্পকে ধরে রাখে, সেইরকম বিরহকালে নারীর ভঙ্গুর প্রেমপূর্ণ হৃদয়কে আশারূপ বৃন্ত প্রায়শই ধরে রাখে।