गायत्री मन्त्र: Gayatri Mantra

गायत्री मन्त्र-Gayatri Mantra

Gayatri Mantra-ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् – गायत्री मन्त्र: गायत्री मन्त्र (Gayatri Mantra) गायत्री मंत्र आप सबने पढ़ा या उच्चारित किया …

Read more